Welke tapcapaciteit heeft  u nodig bij bepaling van een nieuwe CV-ketel in uw woning?

De onderstaande tabel geeft de geadviseerde CW waarde van een nieuw CV combi-toestel aan, bij verschillende aantallen bewoners en verschillende opwarmtijden van de boilers.
Voor de berekening is uitgegaan van een standaard douchekop en eventueel een bad.

Voor gastoestellen vindt u met onderstaande tabel de juiste CW-waarde.

Warm water vraag (40 ºC)CW

 • CW 1
  Minder dan 6 liter in keuken of beperkt douchen.
  Tegelijk meer kranen niet mogelijk.

 • CW 2
  Minstens 6 liter in keuken of douche.
  Tegelijk meer kranen niet mogelijk.

 • CW 3
  Minstens 10 liter in keuken, douche of bad.
  Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk.

 • CW 4
  Minstens 12,5 liter in keuken of douche of bad.
  Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.

 • CW 5
  Minstens 12,5 liter in keuken en douche of bad.
  Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk.

 • CW 6
  Minstens 12,5 liter in keuken, douche en bad.
  Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

Besparen op waterverbruik

Van de ca. 120 liter water die een gemiddelde Nederlander dagelijks verbruikt, gaat er ca. 34 liter op aan het spoelen van de badkamertroon, ofwel toilet (cijfers Vewin 2012). Ofwel een kwart van ons dagelijkse drinkwaterverbruik.. Grijswaterprojecten voor toiletspoelingen komen steeds vaker voor. Flexibele spoelklokken in de reservoirs maken maatwerk in spoelhoeveelheid mogelijk. Voor de utiliteit zijn waterloze urinoirs op de markt die prima aan hoge hygiënestandaards kunnen voldoen, en het toilet zonder of met open spoelrand, staat tegenwoordig in elke catalogus van alle toiletpotleveranciers.

De WC-eend sterft uit

Geen smerige rand waarin bacteriën de polonaise lopen. Wel oppassen voor gespetter over de rand, maar ook daar heeft uw vakman een betekenisvolle rol als ‘watermanager’, om zich te onderscheiden van de creatieve klusser. Het verdwijnen van de rand is wel de doodsteek voor de WC-Eend.

De troon is terug

En dan dat design. Het lelijke eendje van de badkamer mag gezien worden: rond, vierkant, gekleurd. Gerenommeerde designers wagen zich aan het kleine kamertje; de brillen mogen weer gezien worden en vormen een eenheid met pot en omgeving. En openen en sluiten kan naar believen automatisch, met een sensor, zodat het beroemde tegeltje over de dames die droog willen zitten bij het afval kan. De bevestigingspunten zijn tegenwoordig onzichtbaar –dat scheelt weer een stofnestje-, en zelfs het staande toilet, de laatste jaren massaal ingeruild voor de hangende variant, lijkt weer aan een designrevival bezig. De troon is terug, en ervan gebruik maken moet weer een feest zijn. Voor rollen en borstels zijn slimme opberggadgets.

Digitaal toiletteren

Slimme bediening is het toverwoord, persoonlijk en steeds vaker digitaal en touchfree, zodat de bacterietjes allemaal écht onder de kraan verdwijnen. De slimste bedieningspanelen zijn nu weliswaar een rib uit uw lijf, maar ze herkennen u, onthouden ue, en het zal niet lang meer duren of uw favoriete compositie klinkt uit de speakers tijdens de grote boodschap.

Douche-wc: steeds goedkoper

En wie nog nooit op een douche-wc gezeten heeft; ga het doen. Ook hierin spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van comfort, bedieningsgemak en energiebesparing dat al het geknoei met die bidets doet verbleken. Adieu vochtig toiletpapier, de douche-wc met warme bril en föhn it is, en de verwachting de komende jaren steeds goedkoper door het grotere aantal aanbieders. En laten we onze lieve ouderen en hulpbehoevenden niet vergeten. In het kader van de trend van levensloopbestendigheid is hoogteverstelbaarheid van de zitting tegenwoordig een optie op een inbouwreservoir. Elektronisch of mechanisch, alsof u een bureaustoel verstelt. En de lelijke plastic beugels maken plaats voor fraaie exemplaren. Omdat beperking een hulp wordt, en er ook best smaakvol uit mag zien.

Meer stroom in badkamer

De aanwezigheid van een stroomaansluiting is voor veel innovaties de enige extra installatietechnische voorwaarde, maar ook die is tegenwoordig al bijna standaard optioneel op het reservoir. Het toilet leeft als nooit tevoren, dát is een grote boodschap waar u wat mee kunt, én moet. Lang leve het toilet.

 

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en offerte

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com