Energielabel Verwarmingstoestellen

Vanaf 26 september 2015 zijn alle verwarmingstoestellen, zoals CV-ketels en warmtepompen, voorzien van energielabel.

Er zijn twee soorten labels : een produktlabel en een pakketlabel.

Het produktlabel wordt bijgevoegd bij een enkele CV-ketel of warmtepomp. De pakketlabel is van toepassing op een combinatie van toestellen, bijvoorbeeld een zonneboiler in combinatie met CV-ketel.

 

Wat staat er zoal op een energielabel?

 Het produktlabel geeft de volgende kenmerken van het produkt weer :

  • Produktinfo : leverancier, merk, type
  • Energie-efficiencyklasse CV
  • Energie-efficiencyklasse warm tap tapwater
  • Geluidsnivo in dB
  • Vermogen in kW

 

Op het pakketlabel staan de volgende gegevens :

  • Systeeminfo : leveranciers, merken, types
  • Producttypen waaruit het systeem is opgebouwd
  • Energie-efficiencyklasse CV (totale systeem)
  • Energie-efficiencyklasse warm tapwater (totale systeem)
  • Energy-efficiencyklasse totaal

 

Waarom hebben we een energielabel?

Het energielabel is het gevolg van de nieuwe ErP-richtlijn 2015. Deze richtlijn is door de EU ingesteld om stappen te zetten op het gebied van klimaatbeheering en energiebesparing binnen Europa. De ErP gaat in op 26 september 2015 en vanaf dat moment mogen alleen ErP conforme produkten worden geïnstalleerd. Elk produkt is dan voorzien van een docuemnt met de technische gegevens over het enrgieverbuik. De ErP-richtlijn omvat twee belangrijke punten. Het Ecodesign en bovengenoemde Energielabeling.

Wat is dan Ecodesign?

Ecodesign is gericht op het verbeteren van energie- en milieuprestaties van produkten. Alle energie-gerelateerde producten moeten voldoen aan minimum eisen. Dit betekent dat verwarmingstoestellen voorzien moeten zijn van een zogenaamde Low Energy CV-pomp met een EEI (energy Efficiency Index) van 0,23 of lager. De meeste actuele verwarmingstoestellen voldoen al aan deze eisen.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

 

CV-ketel bijvullen

Wanneer moet u Cv-installatie worden bijgevuld?

Controleer de systeemdruk van uw verwarmingssysteem, dit kan u aflezen van de drukmeter van uw CV-ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1 bar, dan is het tijd om uw Cv-systeem bij te vullen.

Lees meer...

Top1 Atag A244C

Atag A244C CW4

Met een ATAG A244c CV-ketel bent u 24 uur per dag verzekerd van de beste kwaliteit, het hoogste rendement en een optimaal comfort.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

 

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com