Meer met minder energie

Doe thuis meer met minder energie :

‘Er valt meer uit je huis te halen dan je denkt, doe meer met minder energie’. Dat is de boodschap van de landelijke campagne van VROM/WWI die deze week is gestart. Via tv, radio en online media roept de overheid consumenten op thuis maatregelen te nemen om energie te besparen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van verschillende (subsidie)regelingen. Consumenten kunnen terecht op www.meermetminder.nl voor begeleiding en concrete tips. Bijvoorbeeld over verwarming.

Zuinig verwarmen:

Bijna de helft van de energierekening gaat op aan verwarming. In een huishouden dat zuinig stookt, kan de gasrekening tot vier keer lager uitvallen, dan in een vergelijkbare woning waarin onzuinig wordt gestookt. Energiezuinig verwarmen is eenvoudig. De thermostaat een graadje lager zetten bespaart gemiddeld 50 euro per jaar. U kunt jaarlijks 40 euro besparen door de verwarming een uur voordat u weggaat of gaat slapen lager te zetten. Bovendien kan de verwarming uit in ruimten die u niet gebruikt. Als u geen hr-(hoogrendement) heeft, loont het om uw huidige ketel te vervangen door een energiezuinige ketel. Dan gaat uw energierekening zeker omlaag. Een ketel van 15 jaar of ouder is altijd aan vervanging toe.

Subsidieregelingen voor energiebesparing:

Financiële regelingen kunnen een doorslaggevende factor zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarom brengt de campagne die regelingen nadrukkelijk onder de aandacht. De subsidieregeling Duurzame warmte, voor het plaatsen van zonneboilers in bestaande woningen is hier een voorbeeld van.

 

 

Houtvergassing

Houtvergassing:

Bij de correcte verbranding van hout (het vergasproces), bevatten de uitlaatgassen en de gecreëerde asresten geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien is de hoeveelheid as slechts 1% van de oorspronkelijk ingevoerde brandstof.

Het vochtgehalte van het hout is een zeer belangrijke factor in het verbrandingsproces. Hoe minder vocht het hout bevat, des te hoger is de waarde van brandstof. Wanneer het hout ongeveer 20% vocht bevat, kan er op jaarbasis tussen de 30 en 40% bespaard worden ten opzichte van de normaal gebruikte hoeveelheid hout.

Het wordt aangeraden het hout te kappen tijdens de winterperiode aangezien de boomsappen in die periode niet langer in het hout circuleren. Na het kappen dient het hout zo snel mogelijk in houtblokken van 35 tot 45 cm worden gezaagd welke vervolgens in helften of kwarten dienen te worden gezaagd.

Houtvergassing is een thermische ontleding van hout door het te onthouden van zuurstof. Dit resulteert in het vrijkomen van brandbare gassen (houtgassen) en as. Moderne houtvergassingsketels gebruiken de energie die vrijkomt uit hout drie keer zo efficiënt als apparaten met een traditionele vuurhaard terwijl de uitstoot van houtvergassingsketels gelijk is aan die van verwarmingsketels op gas.

Het juist bewerkte hout dient te worden opgeslagen gedurende een periode van 18 tot 24 maanden in een goed geventileerde en beschutte ruimte. Het is aan te raden om hout te gebruiken met een vochtgehalte van maximaal 20%.

Honeywell Evohome zoneregeling

 Honeywel Evohome zoneregeling

 Zoneregeling vergroot het comfort 

Al jaren onderscheidt Honeywell zich in hoogwaardige regelsystemen voor zoneregeling en individuele ruimteregeling. Zoneregeling vergroot het comfort en biedt vaak besparingen op de energierekening. Met Evohome voegt Honeywell een geheel nieuwe dimensie toe aan zoneregeling. Kenmerken van dit opvallende en innovatieve systeem zijn draadloze regeltechniek, eenvoudige installatie, vele gebruikersmogelijkheden en centrale bediening via het aantrekkelijk vormgegeven bedienpaneel.

Voor radiator- én vloerverwarming

Evohome is geschikt voor verwarming door radiatoren, vloerverwarming of een combinatie hiervan. De basis voor het systeem vormt één van de twee evohome pakketten, het pakket voor vloerverwarming of het pakket voor radiatoren. Het radiatorpakket bevat het bedienpaneel Evotouch, de aan/uit ketelsturing en drie HR80 radiatorregelaars. Het vloerverwarmingpakket bevat ook het Evotouch bedienpaneel en daarnaast de HCE80 vloerverwarmingregelaar en HRA80 antenne. Beide basispakketten kunnen daarna worden aangevuld met de benodigde apparatuur om de cv-installatie naar wens van de klant te kunnen regelen.

Comfort en besparing centraal geregeld

Met evohome kan de verwarming tot wel acht comfortzones onafhankelijk worden geregeld. De temperatuur kan in elk vertrek onafhankelijk worden ingesteld. Via het centrale bedienpaneel Evotouch kunnen er tot 12 verschillende comfortzones worden geconfigureerd, ingesteld en, eenmaal in bedrijf, worden beheerd. Voor elke kamer(zone) kan een afzonderlijk programma worden ingesteld dat ervoor zorgt dat de bewoonde vertrekken op de gewenste tijd warm zijn, zonder dat de onbewoonde kamers onnodig op temperatuur worden gehouden. Dit kan een energiebesparing opleveren tot wel 30% en leidt daarnaast tot minder uitstoot van CO2.

Evohome bewijst dat comfort en energie besparen heel goed samen gaan.

Draadloze zoneregeling Honeywell EvoHome

Problemen met het regelen van uw verwarming?

Besparen op energiekosten?

Een haard of kachel in uw woonkamer, Maar de rest van uw woning niet op de gewenste temperatuur?

Het is allemaal geen probleem voor het Honeywell evohome systeem.

Efficiënt met energie door draadloze zoneregeling

Heeft u een gemiddeld huishouden, dan bestaat meer dan 55% van uw energierekening uit de kosten voor de verwarming. De meeste mensen hebben de focus op energiezuinige verlichting en electrische apparatuur, terwijl er veel meer op de energierekening valt te besparen als men zich richt op verwarming.

Onder andere Honeywell heeft zicht met het EvoHome systeem gericht op een draadloze oplossing om tot 30% te besparen op de energierekening, terwijl er ook nog eens een hoger comfort wordt bereikt.

Bij EvoHome kan de temperatuur in de verschillende kamers van een woning of kantoren van een bedrijfspand individueel worden geregeld. Voor elk vertrek kan een eigen tijd- en temperatuur worden ingesteld. De verwarming is niet afhankelijk van de temperatuur in een referentievertrek (woonkamer) en zo kan elke kamer optimaal worden geregeld naar de eigen warmtebehoefte. Ongebruikte vertrekken worden niet onnodig op temperatuur gehouden en bewoonde vertrekken zijn op tijd aangenaam warm.

Honeywell's EvoHome is ontworpen voor regelingen met vloerverwarming, radiatoren of combinaties van deze beide. De draadloze communicatie verloopt op de betrouwbare bandbreedte van 868 MHz, zodat er geen storing kan optreden met andere draadloze apparaten.

Hak en breekwerk is niet nodig : er hoeft geen nieuwe bedrading te worden getrokken. Hierdoor is Honeywell EvoHome geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande bouw.

Door toepassing van een internet-gateway kan de EvoHome ook door een smartphone of tablet (van type Andriod en/of Apple) bestuurd en geprogrammeerd worden.

EvoHome biedt warmte waar het nodig is en besparing waar het kan. Bewuster omgaan met energie is beter voor het milieu EN betekend ook een lagere energierekening.

Kortom : EvoHome is een verstandige investering in optimaal comfort en energiezuinig leven!

 

 

 

 

CV-ketel vervangen

Waarom zou u uw huidige CV-ketel vervangen ?

Er zijn verschillende redenen waarom u uw CV-ketel zou willen of zelfs zou moeten vervangen, enkele redenen zouden kunnen zijn.
 • Uw oude CV-ketel is ouder dan 15 jaar en begint regelmatig mankementen te vertonen.
 • Uw oude CV-ketel is defect en de herstelkosten lopen dusdanig op dat de aanschaf van een nieuwe CV-ketel aantrekkelijk wordt.
 • U heeft nog een verouderde "Verbeterd Rendement"  ketel en met de huidige oplopende energiekosten wilt u een meer energiezuinige verwarmingsbron wat ook beter is voor het milieu.
 • U wil de waarde van uw woning verhogen; als u binnenkort gaat verhuizen zal een nieuwe "Hoog Rendement" ketel met de nieuwste technieken de waarde van uw woning positief beïnvloeden.
 • U wilt een hogere "wooncomfort". U wil de afwas kunnen doen als er gelijktijdig iemand onder de douche staat, of uw bad sneller vol laten lopen. Misschien duurt het s 'winters erg lang om uw woning lekker op temperatuur te krijgen.
Wat kan Installatiebedrijf Van der Pol u bieden ?
 • Een goed advies, afhankelijk van uw situatie kunnen wij, samen met u, bespreken welke wensen u heeft betreffende bijvoorbeeld warmwatervoorziening. Wilt u een grote warm water voorraad in een boiler, wat continu warm gehouden moet worden, of heeft u liever een doorstroomboiler met een iets hogere capaciteit. Verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectorputten of vloerverwarming, maar ook uw stookgedrag is erg belangrijk bij het kiezen van een nieuwe CV-ketel. Hij moet u tenslotte minimaal nog 15 jaar van warm water en aangenaam warmte voorzien.
 • Keuze uit meerdere merken, waaronder ATAG en Nefit. Gerenommeerde merken die allen werken met de nieuwste energiebesparende technologie in keteltechniek.
 • Uitgebreid programmeerbare  zelfmodulerende kamerthermostaat met of zonder weersafhankelijke regeling.
 • Een ervaren storingsdienst, 24/7 bereikbare bemand door zeer bekwamen monteurs die goed bekend zijn met uw CV-ketel.
Een onderhoudscontract van Installatiebedrijf Van der Pol BV op uw CV-ketel houdt het volgende in :
 1. Een vaste laag bedrag per jaar (in 2015 is dit € 63,63 voor een HR ketel)
 2. 1x per jaar wordt uw CV-ketel gecontroleerd,  schoongemaakt, en waar nodig opnieuw afgesteld.
 3. geen voorrijkosten.
 4. het eerste uur werkloon bij storing is gratis
 5. eventuele reparaties worden pas na goedkeuring van de opdrachtgever uitgevoerd

 

Is uw CV-ketel aan vervanging toe en wenst u aanvullende informatie? Vraag gerust een offerte of een gesprek aan. Wij zijn u graag van dienst!

  

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com