• ATAG E325C
  • ATAG E325EC

Optimale controle met de Honeywell Round Connected

 

De bekende ronde Honeywell-thermostaat is er nu ook in een ‘connected’ uitvoering, zodat deze op afstand kan worden bediend via een overzichtelijke APP. Gemakkelijk en betrouwbaar qua werking en efficiënt in het gebruik.
 

Voor ieder systeem

Er is een Round Connected voor aan/uit en voor modulerende Opentherm CV-toestellen, waardoor de thermostaat geschikt is voor ieder verwarmingssysteem. Het verlichte scherm geeft duidelijk de ruimtetemperatuur aan, net als de mobiele APP. De gewenste ruimtetemperatuur kan eenvoudig worden ingesteld op de Round of via smartphone of tablet. Er kan tevens een weekprogramma ingesteld worden via de APP, waardoor de Round een klokthermostaat wordt.

Twee modellen

De Honeywell Round Connected is er in twee uitvoeringen. De Round Connected Wireless On/Off is overal in huis te plaatsen door de werking op twee AA-batterijen. Draadloos te bedienen via de TCC-APP. Het pakket is kant-en-klaar en al af fabriek ingeleerd, dus gemakkelijk te installeren en direct te gebruiken.

De Round Connected Modulation Plus biedt een energiezuinige regeling voor modulerende CV-toestellen. Ook voor dit model geldt snelle montage doordat de thermostaat gebruiksklaar wordt geleverd. Bovendien past de Round Connected Modulation precies op de bestaande montageplaat. Beide modellen worden geleverd met de internet gateway RFG100.

Get connected!

Met Round Connected van Honeywell krijgt ù de controle. Over de verwarming, over het comfort en over de energierekening. Dé oplossing voor mensen die een betrouwbare regeling wensen en bovendien graag de baas zijn over hun portemonnee. Nieuwsgierig? Bezoek de Honeywell website voor meer informatie en inspiratie of download de demo-app.

Het vertrouwde ‘rondje’ van Honeywell is er nu ook in Connected uitvoering. Een eenvoudig te bedienen thermostaat die ook op afstand kan worden geregeld via een overzichtelijke APP.

Zeer betrouwbaar qua werking en super efficiënt qua gebruik. Het verlichte scherm geeft duidelijk de temperatuur aan. Informatie die ook inzichtelijk is via de APP.

Zo is het wooncomfort vanaf elke willekeurige locatie te bedienen. En dat betekent maximaal comfort tegen minimale energiekosten.

Meer controle
op afstand te bedienen via de APP.

Vroeger moest u eerst naar huis voordat u de verwarming aan kon zetten. Tegenwoordig stelt u uw wooncomfort gewoon in via uw smartphone! De Round Connected van Honeywell is namelijk te bedienen met de gebruiksvriendelijke Total Connect Comfort-APP. Een gratis APP voor smartphone of tablet waar geen abonnementskosten aan verbonden zijn. Hiermee maakt u van de Round een klokthermostaat met weekprogramma en kunt u de verwarming op elke willekeurige locatie op afstand bedienen. Vanaf het werk, vanuit de auto of vanaf uw vakantieadres. Voortaan krijgt u bij thuiskomst altijd een warm welkom.

Minder energie
de slimste manier om snel te besparen!

Wist u dat tot 66% van de gemiddelde energierekening uit verwarmingskosten bestaat? Door met de Round Connected energiebewuster te stoken en de energiebesparende functies consequent toe te passen, kan een huishouden tot wel 22% op deze kostenpost besparen. Gewoonweg door alleen te verwarmen wanneer dat nodig is. Ook de Total Connect Comfort-APP levert hier een behoorlijke bijdrage aan. U kunt immers nooit meer vergeten de verwarming uit te zetten.

Meer mogelijkheden
nog meer besparingspotentieel!

Naast de mogelijkheid om de temperatuur op afstand te regelen kan de Round Connected naar wens worden geprogrammeerd. Zo verwarmt u het huis volgens uw eigen leefritme. De APP biedt ook eenvoudige sneltoetsen zoals ‘Besparing ECO’, ‘Verwarming UIT’ of ‘Afwezig’. Zo kunt u de warmtevraag snel aanpassen en nog meer besparen. De Round Connected werkt zelfs samen met IFTTT.
De handige online dienst waarmee u de verwarming van uw huis nog slimmer aan kunt sturen.

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com