Onderhoudscontract
Service en onderhoud.
Om 24 uur per dag verzekerd te kunnen zijn van warmte en warmwater is het noodzakelijk dat uw verwarmingsapparatuur met regelmaat wordt onderhouden. Met deskundig onderhoud, éénmaal per jaar, bent u tevens verzekerd van veilig en optimaal afgestelde apparatuur. Een optimale afstelling betekent eveneens een langere levensduur van uw toestel, geen hogere stookkosten dan noodzakelijk en geen onnodige belasting van het milieu. Voor het onderhoud aan uw verwarmingstoestellen kunt u gebruik maken van ons onderhoudhoudscontract volgens de volgende voorwaarden Ons onderhoudsabonnement heeft alleen betrekking op het verwarmingstoestel en niet op de rest van de installatie (zoals regeling, thermostaten, buizenstelsel, expansievat, radiatoren, brandstofvoorziening, etc.
.

 1. 1 Het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar en geeft recht op één onder houdsbeurt per jaar en deze omvat :
  • - Brandstofdruk controleren van :
   • - Voordruk
   • - Openingsdruk
   • - Branderdruk/Aansteekbrander druk
  • - Controleren en meten van :
   • - Ionisatie/Vlambeveiliging
   • - Regelthermostaten
   • - Maximaal beveiliging(en)
  • - Schoonmaken brander & warmtewisselaar
  • - Rookgasafvoer controleren (bij gesloten toestellen ook de luchttoevoer controleren
 2. 2 De onderhoudsbeurt zal op een door Installatiebedrijf Van der Pol BV te bepalen datum worden uitgevoerd.
 3. 3 Bij storingen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer (0515) - 572780 en is het eerste uur werkloon gratis.
 4. 4 Storingen als gevolg van natuurrampen, onoordeelkundig gebruik/bediening, vernieling, vervuilde brandstof of niet uitvoeren van benodigde reparaties (zie punt 7) vallen niet onder dit onderhoudsabonnement en zullen apart worden verrekend
 5. 5 Het abonnement wordt automatisch verlengd, indien niet drie maanden vóór genoemde afloopdatum schriftelijk wordt opgezegd. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 6. 6 De prijzen voor een jaarlijks onderhoudsabonnement staan hieronder vermeld en zijn inclusief B.T.W. en voorrijdkosten. Eventuele prijsverhogingen worden drie maanden voor bovengenoemde afloopdatum bekend gemaakt.
 7. 7 Wanneer de waarde van verbruikte of vervangen materialen meer bedraagt dan € 0,50 worden de kosten hiervan in rekening gebracht.
 8. 8 Eventuele reparaties worden pas na goedkeuring van de opdrachtgever uitgevoerd.
 9. 9 Indien het verwarmingstoestel bij aanvang van het onderhoudsabonnement ouder dan één jaar is, wordt het verwarmingstoestel geheel gecontroleerd en worden bijkomende kosten en eventuele reparaties apart verrekend.

Indien U een abonnement wilt nemen zoals boven is omschreven, verzoeken wij U onderstaande velden zoveel mogelijk in te vullen en vervolgens met het knopje "verstuur" het geheel aan ons toe te zenden.
Wij zullen zodra de aanvraag bij ons binnen is, z.s.m. kontakt met U opnemen voor de eerste onderhoudsafspraak.
U ontvangt dan jaarlijks vooraf een factuur voor het verschuldigde abonnementsgeld en Uw toestel(len) worden jaarlijks in onze onderhoudsroute meegenomen.

 


 

- Uw gegevens
Achternaam(*)
Verkeerde invoer
Voorletters
Verkeerde invoer
Straat naam & nummer(*)
Verkeerde invoer
Postcode en plaatsnaam(*)
Verkeerde invoer
Telefoon thuis(*)
Verkeerde invoer
Telefoon mobiel
Verkeerde invoer
E-mail(*)
Ongeldige email address.

 


 

- Gegevens ketel
Merk(*)
Vertel ons aub. om welke merk ketel het gaat...
Anders nl.
Verkeerde invoer
Type
Verkeerde invoer
Serienummer
U mag hier geen leestekens gebruiken...
Bouwjaar(*)
Vertel ons aub. de bouwjaar van uw ketel...
Brandstof(*)
Vertel ons aub. welke soort brandstof uw ketel gebruikt...
Locatie
Verkeerde invoer

 


 

Hoe wilt u de bevestiging ontvangen ?(*)

U kunt HIER ook het compleet formulier als "pdf" downloaden...

 


 

Onderstaande prijzen zijn inclusief 21 % B.T.W. en gebaseerd op een één-jaarlijks onderhoudsbeurt per toestel. Voor alle abonnementen gelden de voorwaarden zoals aangegeven op de voorzijde van dit blad. Gelieve hieronder het toestel (of de toestellen) in te vullen waarvoor U een onderhoudsabonnement wilt afsluiten.

Toestel ________ Prijs
Oliegestookte CV-ketel <45 kW € 107,90
Hoog rendement CV-ketel <45 kW € 73,36
Gasboiler € 38,14
Keuken/bad Geiser € 32,88
Luchtheater € 84,70
Gas (Gevel)kachel € 33,61
Moederhaard € 73,36
Mechanische ventilatie € 41,85
WTW-unit € 70,80


Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com