Er wordt in 2016 70 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame energie in huis. Met de nieuwe meerjarige subsidieregeling 'Investeringssubsidie Duurzame Energie' (ISDE) wil het ministerie van Economische Zaken Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren minder met gas en meer met duurzame warmte te verwarmen. Ook u kunt subsidie aanvragen voor onder meer onze zonneboilers en warmtepompen.

Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen, aldus minister Kamp van Economische Zaken. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Zo kan er energie worden bespaard en kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Ook levert het huishoudens een lagere energierekening op. Deze ontwikkeling wil het kabinet financieel ondersteunen via de nieuwe subsidieregeling die loopt tot en met 31 december 2020.

De subsidie wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld en bedraagt voor 2016 70 miljoen euro. Subsidie aanvragen voor dit jaar kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur.

Meer informatie over deze subsidieregeling en hoe u deze kunt aanvragen, leest u hieronder of op de website van de overheid.


Voor wie is het bestemd?

De subsidie geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. In beide gevallen moet u wel eigenaar zijn van de installatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Particulieren
•Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
•U bent in het bezit van een geldig Burgerservicenummer (BSN)
•U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
•Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
•U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. U kunt dus geen voorschot krijgen
•Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
•Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
•U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen
•U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat
•De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing

Bedrijven
•Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
•U heeft een geldig KvK nummer
•U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen
•Dien eerst bij RVO de subsidieaanvraag online in
•U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat RVO goedkeuring heeft verleend
•Na de goedkeuring van RVO mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen
•Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie
•U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen
•Daarna betaalt RVO de subsidie of het restant daarvan aan u uit

Voor welke producten geldt de subsidie?

De subsidie geldt voor o.a. de warmtepompen en zonneboilers.

Zonneboilers

Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler. Klik hier voor de zonneboilers van Itho Daalderop.


Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht of bodem haalt en geschikt maakt voor het verwarmen van ruimtes of water. In bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van hybride warmtepompen, die gecombineerd worden met cv-ketels. Met name in de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van zogenaamde grondgebonden water/water warmtepompen.

Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 1.000 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp.

Een grondgebonden water/water warmtepomp haalt, met behulp van water, warmte uit de bodem en transporteert naar deze woning. In de koude maanden haalt het systeem warmte uit de bodem waarmee woningen verwarmd worden. In de warme maanden werkt het precies andersom: het systeem haalt koude uit de bodem om zo de woning te koelen. Op deze warmtepompen wordt maar liefst 2.800 euro subsidie gegeven. Klik hier voor de warmtepompen van Itho Daalderop.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. Kijk eerst hierboven of u aan de voorwaarden voldoet. Klik hier voor een beschrijving  welke stappen u als particulier moet nemen. Wilt u direct naar de subsidie-aanvraag, klik dan hier.

Tip: zorg dat u uw DigiD inloggegevens bij de hand hebt en het aankoopbewijs.

 

Veel gestelde vragen Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De investeringssubsidie duurzame energie kan door zowel particulieren als zakelijke gebruikers worden aangevraagd. Dit, om te stimuleren dat woningen en bedrijven in Nederland meer gebruik maken van duurzame energie en warmte. Rijks-, gemeentelijke en provinciale verheidsorganen (zoals gemeentelijke woonbedrijven of waterschappen) kunnen geen subsidie aanvragen.

Voor welke duurzame installaties geldt deze subsidie?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

Wat is het subsidiebedrag voor de warmtepompen en zonneboilers?

Voor de water/water of grondgebonden warmtepomp geldt een subsidiebedrag van ca. € 2.800,00
De lucht/water hybride warmtepomp heeft een subsidie van ca. € 1.200,000
Voor de zonneboilers kan maximaal € 1.400,00 worden aangevraagd, afhankelijk van het type.

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

Particulieren en zakelijke gebruikers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie hierboven voor de betreffende voorwaarden.

Geldt de subsidie alleen voor nieuwbouw of ook voor bestaande bouw?

Ja, voor zowel een nieuwbouw- als bestaande woning kan een subsidieaanvraag worden gedaan.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De subsidie moet via de Rijksdienst Voor Ondernemen worden aangevraagd. Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidieduurzame-energie-isde.
Op onze site staat een document dat u eenvoudig op weg helpt met het invullen van de aanvraag.

Ik zie bij het indienen van de aanvraag geen merken/typen installaties. Waarom is dit?

Het RVO verwerkt momenteel nog steeds fabrikanten en leveranciers. Het kan even duren voordat alle marktpartijen hierin zijn opgenomen. Mocht een leverancier nog niet als fabrikant opgenomen zijn, dan kan er wel subsidie voor een installatie worden aangevraagd. U dient hiervoor het betreffende artikelnummer en productomschrijving in te vullen.
Zie ook de handleiding voor het invullen van de subsidieaanvraag.

Kan er ook subsidie worden aangevraagd voor een nieuwbouwproject?

Dat kan zeker. De subsidie geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Wel is het zo dat er voor iedere warmtepomp of zonneboiler per woning door de eigenaar van de installatie een aparte aanvraag ingediend moet worden.

Geldt de subsidie voor maatregelen volgens Bouwbesluit?

Nee, voor maatregelen die voldoen aan het Bouwbesluit (EPC 0,4) kan geen subsidie worden toegepast. Indien het echter een aanvullende maatregel buiten het Bouwbesluit betreft (EPC < 0.4 en NOM concepten), geldt de subsidieregeling wel.

Gelden de installaties uit de ISDE als invulling van de Energieprestatienorm?

De installaties waar de subsidieregeling voor geldt worden gezien als een aanvulling op de Energieprestatienorm. Dit betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt als energiebesparende maatregel bij de berekening van de EPC om aan de Energieprestatienorm te kunnen voldoen. Indien er bij een nieuwbouw- of renovatieproject aan de actuele Energieprestatienorm moet worden voldaan, dan worden de installaties gezien als een aanvulling op de Energieprestatienorm.


Kan de subsidieregeling worden gecombineerd met de Stimuleringsregeling Energieprestatie (STEP)?

Ja, het is mogelijk om naast de beschikbare subsidie van STEP gebruik te maken. Wel is er een maximum aan de financiële ondersteuning die een zakelijke gebruiker mag ontvangen bij eenzelfde investering (project). De RVO zal dit controleren.

Zijn er ook lokale subsidies beschikbaar?

Het kan zijn dat er naast de landelijke subsidie ook lokale subsidie te verkrijgen is. Dit kan gemeentelijk zijn, of per provincie. Wilt u weten of er bij ons in de regio subsidie is? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl. Kijk wel goed of de subsidies te stapelen zijn. Er kunnen restricties gelden.

Is er voor bedrijven aanvullend voordeel naast de ISDE?

Voor zakelijke gebruikers/bedrijven is er naast de ISDE regeling nog meer voordeel. Dit in de vorm van fiscaal voordeel als gevolg van de Energie Investerings Aftrek (EIA). Kijk op de website van het RVO voor meer informatie.

Kan ik iedere installatie plaatsen?

Een warmtepomp of zonneboiler kan in iedere woning worden geplaatst. Echter, is niet ieder type
warmtepomp geschikt. Wij kunnen u adviseren welk type warmtepomp of zonneboiler voor uw woning en situatie geschikt is.

Ik wil meer weten over de werking van de installaties


Wilt u investeren in duurzame energie en meer weten over de werking van een warmtepomp of zonneboiler? Klik dan hier voor meer informatie:

Water/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Zonneboiler

 

 

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com