Veel koolmonoxidemelders deugen niet

Het merendeel van de koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt te koop zijn deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben mogen niet meer worden verhandeld. De NVWA ziet daarop toe.

Ondeugdelijk

De NVWA heeft in het kader van een breder Europees onderzoek 15 verschillende merken en typen koolmonoxidemelders gecontroleerd. 12 van de 15 onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie. De NVWA heeft 4 melders technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af.

Controles

De NVWA concludeert uit deze onderzoeksresultaten dat geen van de technisch onderzochte CO-melders aan de technische vereisten voldoet.  Consumenten die deze producten kopen wordt schijnzekerheid geboden. Alle producenten van ondeugdelijke melders hebben een waarschuwing gekregen; de verkoop van ondeugdelijke melders wordt gestaakt. 2 producenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product hebben gekocht te waarschuwen.

In 2015 zal de NVWA her controles van de onderzochte CO-melders uitvoeren. In 2016 zal opnieuw scherp worden gecontroleerd op koolmonoxidemelders.

Zorg voor een goede installatie

CO-melders moeten doen wat ze beloven, dat staat als een paal boven water. Maar een goede en veilige geiser, gaskachel of andere installatie moet het uitgangspunt zijn. Professionele installatie, regelmatig onderhoud en voldoende ventilatie in de ruimte waar de installatie zich bevindt kan veel ellende voorkomen.

 

Bron : Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 10 juli 2015

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

 

RAUTITAN gas

RAUTITAN gas is de veilige aardgasinstallatie voor in huis. Met RAUTITAN gas installeert men snel en flexibel aardgasleidingen met een bedrijfsdruk tot 200 mbar in een gebouwgebonden systeem. In Nederland is het RAUTITAN gas systeem volgens het GASTEC QA 198 voor de aardgasinstallatie toegelaten.

Één greep is voldoende

Bij het installatiesysteem wordt gebruik gemaakt van messing verbindings-componenten. Deze verbindingscomponenten van RAUTITAN gas worden in complete sets geleverd. Een set bestaat uit een fitting en de benodigde schuifhulzen. In deze sets zijn de fittingen en hulzen met een gele stip gekenmerkt. De verbind-ingscomponenten voor het RAUTITAN gas programma zijn leverbaar in de afmetingen 16 t/m 63 mm.

Betrouwbare verbinding

REHAU maakt gebruik van de beproefde schuifhulsverbindingstechniek. Deze techniek garandeert een betrouwbare, snelle en veilige verwerking. 

 • Permanent dicht en betrouwbaar.
 • Zonder O-ring (buismateriaal dicht zelf af).
 • Visuele controle tijdens het maken van de verbinding.
 • Direct met druk belastbaar.

Twee buistypen

Bij het installatiesysteem kan gebruik gemaakt worden van twee buistypen: RAUTITAN gas flex en RAUTITAN gas stabil. RAUTITAN gas flex is een flexibele volkunststof buis. RAUTITAN gas stabil is een aluminium meerlagenbuis. De buis is vormvast, is strak te verleggen zorgt voor minder uitzetting tijdens temperatuurverschillen. Speciaal voor gasinstallaties bevatten deze buizen het KIWA Gastec keur. Beide buizen worden gekenmerkt door een gele kleur en zijn ook met mantelbuis verkrijgbaar. 

Aansluiten en controle gasslang gasfornuis

Let op! Het is niet toegestaan om zelf aanpassingen te maken aan de gasaansluiting. Indien uw fornuis meer dan 1 meter van uw aansluiting staat, neem dan contact met ons op.

Bij gasfornuizen bestaat de aansluiting uit een rubberen slang. Deze slang moet regelmatig nagekeken worden en na maximaal tien jaar vervangen worden. De datum waarop de slang vervangen moet worden staat in veel gevallen aangegeven op de verpakking bij aankoop van de slang. Er kunnen na verloop van tijd scheurtjes in de slang optreden. Door de slang te buigen kunt u dit gemakkelijk zien. Is dit het geval dan moet de slang vervangen worden.

Enkele dingen om te onthouden:
 • Een gasslang mag in verband met de veiligheid maar 10 jaar gebruikt worden. Zelfs als er wel of geen scheurtjes in voorkomen. Op de gasslang staat het jaartal van aanmaak van de slang. Kijk bij aankoop van een nieuwe slang naar de uiterlijke datum of informeer bij de infobalie of een medewerker van het bedrijf waar u de slang koopt.
 • De gasslang van een niet ingebouwd gasfornuis moet het keurmerk GASTEC hebben.
 • De gasslang mag niet blootstaan aan hitte van het fornuis en mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben.
 • Rubberen gasslangen zijn geschikt voor niet permanent gebruik en moeten te allen tijde toegankelijk zijn. Dit betekent dat deze geschikt zijn voor het aansluiten van een losstaand fornuis en kookplaat. Voor inbouwapparatuur en niet verplaatsbare kooktoestellen mag de rubberen slang niet gebruikt worden. Voor deze permanente aansluitingen van gasapparaten wordt gekozen voor een koperen pijp of een roestvrijstalen gasslang. Deze slang is levenslang gegarandeerd, en past op alle gasslangkranen en komfoor koppelingen.
 • Een gasslang mag in verband met veiligheid niet langer dan 1 meter zijn.
 • Oude slangen zonder gele ring mogen niet meer gemonteerd worden. De nieuwe slangen hebben aangekrompen koppelingen, deze kunnen niet, zoals de oude slangen, losschieten van de slang. Het is niet mogelijk om een oude slang in een nieuwe situatie te monteren door een aanpassing in de draadaansluiting van gaskranen en koppelingen. Een nieuwe slang past wel op zowel oude als nieuwe gasslangkranen en komfoorkoppelingen.

Vervanging van de gasslang:

Dit heeft u nodig:
 • Een nieuwe gasslang van dezelfde lengte als de huidige slang. Deze is verkrijgbaar bij ons in de Vakzaak of in de doe-het-zelfzaken of vakhandel.
 • Een waterpomptang.
 • Water en afwasmiddel.
 • Teflon tape. Ook dit is verkrijgbaar bij ons in de Vakzaak of in de doe-het-zelfzaken of vakhandel. Let op! Indien er een rubbertje in het koppelstuk van de slang zit, is de tape niet nodig.
Handel als volgt:
 • Zet eerst de gaskraan dicht.
 • Steek het gas bij het fornuis aan om het resterende gas in de slang weg te laten lopen.
 • Draai met een waterpomptang de wartels los.
 • Breng, indien nodig, op de schroefdraad van de gasfornuisaansluiting een laag teflon tape aan (3 tot 4 lagen). Draai de tape er niet te dicht omheen anders loop je kans dat de wartel bij het aandraaien kan scheuren. 15.
 • Monteer de nieuwe slang aan het gasfornuis en de gaskraan.
 • Meng in een kopje wat afwasmiddel met water en klop dit op totdat het is voorzien van schuim.
 • Kijk of alle pitten van het gasfornuis dicht zijn en draai de gaskraan open.
 • Breng met een kwastje wat zeepsop op de verbindingen aan. Als er een gaslek aanwezig is zal het zeepsop bellen gaan blazen. Is dit het geval controleer dan of de wartels wel goed aangedraaid zijn. Mocht het dan nog lekken dan kunt u alsnog op de schroefdraad van de aansluiting teflon tape aanbrengen. Vanzelfsprekend is het niet aan te raden om de aansluiting met vuur te controleren.

Mocht u het wanneer u klaar bent het niet helemaal vertrouwen, dan kunnen wij "Installatiebedrijf Van der Pol" uw gehele gasinstallatie controleren en nameten op gasdichtheid.

 

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit (zie bovenstaande).

 

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com