Onduidelijkheden over LED fluolampen

OSRAM geeft meer inzicht

De verlichtingsmarkt wordt overspoeld door aanbieders van LED-verlichting in allerlei vormen, maten en toepassingen. De voordelen van LED ten opzichte van traditionele verlichting worden breed uitgemeten. Op die manier worden verwachtingen gewekt, die vaak niet kunnen worden waargemaakt. De informatie varieert met betrekking tot levensduur, lichtstroom en energiebesparing op een manier dat de potentiële gebruiker - u dus – de weg compleet kwijt raakt. Communicatie over LED FLUOLAMPEN spant de kroon. Aanleiding voor OSRAM om helderheid te verschaffen. Door middel van een aantal argumenten zetten we in het kort de onduidelijkheden over LED FLUOLAMPEN én de werkelijke feiten voor u op een rijtje.

Argument 1: Levensduur

LED FLUOLAMPEN zouden een langere levensduur hebben dan LUMILUX® lampen. Niet waar: van de LUMILUX® lampen van OSRAM hebben de XT- en XXT-versies een levensduur die oploopt tot wel 75.000 uur met maximaal 10% lichtterugval. Vooral de lichtterugval is bij de opgave van een lamplevensduur van groot belang. Helaas ontbreekt deze opgave in de meeste gevallen bij LED FLUOLAMPEN. Reden daarvoor is misschien wel dat sommige LED een veel hogere lichtterugval hebben dan traditionele LUMILUX® lampen. Bovendien krijgt u geen garantie op de geclaimde lange levensduur. En als er al over garantie gesproken wordt, is deze toch wel zeer beperkt (1 jaar) in vergelijking met de opgegeven levensduur.

Argument 2: Armatuur aanpassen

Om een LED FLUOLAMP te laten functioneren in een bestaand LUMILUX® armatuur adviseert men de gebruiker om de voorschakelapparatuur in bepaalde gevallen te verwijderen of te overbruggen. Het armatuur is dus niet zondermeer geschikt voor een LED FLUOLAMP en de eindgebruiker moet het armatuur vervolgens zelf aanpassen. Daardoor vervalt iedere garantie, claim of ondersteuning van de armaturenfabrikant en ligt de verantwoording bij eventuele calamiteiten bij de ombouwer, en dat is meestal de eindgebruiker.

Argument 3: (Spiegel)optieken overbodig

 Het uitgestraalde licht van LED FLUOLAMPEN houdt geen rekening met (spiegel)optieken. LUMILUX® armaturen echter zijn om lichttechnische redenen vaak voorzien van hoogwaardige (spiegel)optieken. (Spiegel)optieken zorgen ervoor dat het licht valt waar men het nodig heeft zonder hinderlijke bijverschijnselen, zoals reflecties in beeldschermen en verblinding. Het licht van LED FLUOLAMPEN zorgt er voor dat deze optieken geen functie meer hebben, waardoor de kans op reflecties en verblinding groter wordt. Waarschijnlijk voldoen de lampen ook niet meer aan de huidige normen voor verlichting (NEN12464-1) en ARBO.

Argument 4: Lichtkleur en kleurweergave

LED biedt geen zekerheid op het gebied van lichtkleur en kleurweergave. De lichtkleur kan per LED FLUOLAMPEN verschillen. Daardoor kan er een rommelig lichtbeeld ontstaan. LED hebben in de meeste gevallen ook geen goede kleurweergave; LUMILUX® lampen hebben dat wel. Omdat LED meestal te vergelijken is met kleur 640 voldoet het dus niet aan NEN- en ARBO-normen. De kleurweergave (Ra waarde) wordt daarom vaak verzwegen door veel aanbieders.

Argument 5: Lichtstroomvergelijkingen

Een LED FLUOLAMP van bijvoorbeeld 120 cm (de lengte van een 36W LUMILUX® lamp) geeft evenveel licht als een LUMILUX® van 36W. Niet waar: lichtstroomvergelijkingen van LED FLUOLAMPEN met LUMILUX® zijn niet representatief omdat er creatief wordt omgegaan met de grote verscheidenheid aan waarden. De onjuistheid van deze informatie wordt pas duidelijk wanneer men de LUMILUX® lampen vervangt. Vaak is er dan een enorme terugval (50-70%) in licht. Vervolgens voldoet de verlichting niet meer aan de standaard verlichtingseisen zoals deze gehanteerd dienen te worden.

Argument 6: Netvervuiling, blindstroom, harmonische vervuiling

Om het positieve beeld van LED FLUOLAMPEN in stand te houden, worden de factoren netvervuiling, blindstroom, en harmonische vervuiling vaak niet vermeld. Toch is de kans groot dat u hiermee te maken krijgt in de vorm van bijvoorbeeld een toename van energiekosten door harmonische vervuiling en het heet worden van nulleiders door forse blindstroom.

Conclusie

Op dit moment zijn LED FLUOLAMPEN geen volwaardig alternatief voor een LUMILUX® lamp. Om te besparen op de kosten van fluorescentie verlichting en het milieu te ontzien zijn er andere, betere opties. Zo kunt u oude traditionele standaardlampen met bijvoorbeeld kleur 640 vervangen door OSRAM lampen uit de 800-serie of de LUMILUX® ES (vanaf 2009 verkrijgbaar). Een ander alternatief is overstappen op LUMILUX® lampen met QUICKTRONIC® elektronische voorschakelapparatuur of op T5-lampen met QTP5 voorschakelapparatuur. Deze kunt u combineren met regelapparatuur, zoals aanwezigheidsdetectoren en/of een daglichtregeling waardoor u vervolgens enorm kunt besparen (tot wel 60%) op uw energiekosten voor de verlichting.

Bron : www.fdl.nl / Osram
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com