Power Quality met Ecosine Passive

Elektronische apparaten zoals frequentieregelaars en hoogfrequente verlichtingsarmaturen worden steeds vaker toegepast. Maar deze apparaten zorgen voor harmonische vervuiling in het net. Harmonische stromen overbelasten en verwarmen onze elektrische installaties. Passieve filters, zoals de Ecosine Passive, beschermen het net tegen harmonische vervuiling.

Knipperende verlichting of het spontaan resetten van computers en andere apparatuur. Dit kan allemaal het gevolg zijn van harmonische vervuiling.  De stroom van het energienet heeft een zuivere sinusvorm. Maar de stroomopname van een elektrisch apparaat is niet sinusvormig. Hierdoor ontstaan andere frequenties dan de 50 Hz van het net. Deze frequenties vervormen de sinusvorm en er ontstaat harmonische vervuiling.

Harmonische vervuiling kan verminderd worden door het gebruik van passieve filters. Passieve filters bestaan uit een aantal circuits. Ieder circuit filtert één van de vervuilende frequenties uit het net. De harmonische vervuiling wordt verlaagd tot een verwaarloosbaar niveau. Het toepassen van passieve filters zorgt voor een bijna zuivere sinusvormige stroom. 

De Ecosine Passive is een passieve harmonische filter, speciaal ontwikkeld voor 6-pulsige gelijkrichters zoals frequentieregelaars, acculaders en UPS. Het voordeel van de Ecosine Passive is dat de 6-pulsige gelijkrichter meteen beschermd wordt tegen transiënten en spanningspieken uit het net. En ook als de Ecosine Passive in deellast werkt wordt nog steeds een optimaal resultaat bereikt.

De efficiëntie van een elektrische installatie hangt af van de Power Quality, de kwaliteit van spanning en stromen. Het toepassen van de Ecosine Passive verhoogt de Power Quality. De betrouwbaarheid van de installatie wordt vergroot en de energieverliezen vermindert. Kortom, de garantie voor het efficiënt benutten van uw elektrische installatie.

Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com