Het gemiddelde elektrische energieverbruik van een woning of huishouden ligt al jaren op hetzelfde niveau.
Het wordt voornamelijk bepaald door de grootte van het huishouden, maar ook door het aantal aanwezige apparaten.
Er worden steeds meer apparaten gebruikt. Deze worden echter wel steeds zuiniger, waardoor het verbruik ongeveer gelijk blijft.
 
Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3400 kWh per jaar. Omgerekend is dat zo’n 60 euro per maand.
Hoe meer mensen in huis, hoe hoger natuurlijk het energieverbruik.
Er zullen meer apparaten in huis zijn en deze zullen vaker gebruikt worden.
 
Bent U voldoende bewust van de hoeveelheid apparaten in huis? Zijn deze allemaal wel nodig?
Is het nodig dat ze altijd aan of stand-by staan? En gebruikt U de apparaten ook energiebewust?
Was bijvoorbeeld alleen met een volle wasmachine of zet de droger niet aan voor een paar kledingstukken.
Een droogbeurt kost al snel een euro: U bespaart dus al snel tientallen euro’s per jaar.
 
Hoe kunt u op een eenvoudige manier besparen op de inkoop van elektrische energie :
 

PV panelen

 
Zonnepanelen zijn een zeer rendabele investering, met rendementen van wel 6 tot 10%.
Uw geld rendeert dus beter op het dak dan op de bank.
Met 8 zonnepanelen bespaart U al gauw 400 euro per jaar.
 

Realtime meetsysteem

 
Meten is weten. Als U weet hoeveel u verbruikt, zult U daar Uw gedrag eerder op aanpassen.
Zo simpel is het. Er zijn diverse monitoringsproducten op de markt, waarmee U realtime inzicht kunt krijgen in uw stroomverbruik. In een beetje domotica-systeem is een realtime meting tegenwoordig al ingebouwd. Naast meting en energiebewustzijn krijgt u er ook een stuk comfort bij.
 

Mechanische ventilatie

 
Indien uw huis is uitgerust met een mechanisch ventilatie systeem met een wisselstroom motor (in woningen met bouwjaar tussen 1990 en 2010), is het verstandig de ventilatie-unit te vervangen door een ventilatie-unit die werkt met een gelijkstroommotor
Deze nieuwe ventilatie-unit verbruikt veel minder energie, wat weer scheelt in uw maandelijkse kosten.

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.


Comfortverbetering is voor veel mensen een belangrijke reden voor een verbouwing of aanpassing van de woning. Meer comfort door bijvoorbeeld een nieuwe ventilatiebox, groepenkast, verwarmingsinstallatie of goede isolatie, maar ook meer gemak dankzij domotica. Het zijn maar enkele voorbeelden van comfortverhogende aanpassingen aan de woning of zelfs het kantoor.

Comfortabel wonen

Iedereen wil natuurlijk in een comfortabel huis wonen. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste temperatuur. Een comfortabel leefklimaat hangt ook samen met goede isolatie en ventilatie. Maar ook met veiligheid. Het juiste deurcommunicatiesysteem en beveiliging spelen hierbij een grote rol.

Domotica

Een nieuwe trend in comfortverhoging is de introductie van domotica-oplossingen in woningen. Om bijvoorbeeld de juiste temperatuur in te stellen via de tablet of de smartphone, of om centraal het licht te bedienen. Of om automatisch met één druk op de knop het licht- ventilatie- en verwarmingsniveau in een ruimte aan te passen. Het zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die domoticasystemen bieden.

Levensloopbestendig verbouwen

Steeds meer mensen willen langer zelfstandig en comfortabel thuis blijven wonen. Volgens recent onderzoek wil 88% van de bevolking een levensloopbestendige badkamer, die voor alle levensfases geschikt is. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan in hoogte verstelbaar sanitair of drempelloze douchecabines.

Praktijkvoorbeelden

Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van de mogelijkheden op het gebied van comfortverhogende toekomstgerichte verbouwingen. Op het gebied van duurzaam (ver-)bouwen kunnen wij u als installateur van een uitgebreid advies dienen. Wat u ook zoekt of bedenkt, in het uitgebreide assortiment van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.is de oplossing altijd voorhanden

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.

Ongewenst afschakelen behoort tot het verleden!

Moeller® - digitale aardlekschakelaars

De continuïteit van elektrische energie in bedrijfsprocessen is essentieel. Binnen kantoor- en utiliteitsomgevingen worden steeds hogere nauwkeurigheidseisen gesteld aan aardlekschakelaars, omdat dit de kans op ongewenst uitschakelen minimaliseert. Ook het detecteren van een dreigende afschakeling van energie draagt bij aan een verhoging van de continuïteit.

Eaton heeft met de digitale aardlekschakelaar van het merk Moeller® deze functionaliteiten samengevoegd in één behuizing. Hiermee zetten we een forse stap naar optimale continuïteit.

Lees meer...

NEN 3140 Electrische veiligheidskeuring.

Iedere bedrijfspand is tegenwoordig voorzien van een elektrische installatie. De ARBO-wet verplicht de gebruiker/werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. Installatiebedrijf Van der Pol BV kan U als werkgever of eigenaar behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen. En om ook in de toekomst aan de regels te blijven voldoen.

De elektrische installatie in uw bedrijfspand moet voldoen aan de norm NEN3140. In de NEN3140 wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. De werkgever moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd is en blijft. De NEN3140 gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet de elektrische installatie geplaatst zijn onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Tevens dient elke elektrische installatie periodiek te worden gecontroleerd.

Lees meer...
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com