ATAG E325EC

€ 1.820,00 inclusief montage en BTW

 1. CV-vermogen maximaal 32 kW
 2. 5 jaar garantie op onderdelen (bij onderhoudscontract na 2 jaar)
 3. 15 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar (bij onderhoudscontract na 2 jaar)
 4. 11 liter tapwater per minuut bij 60°C uitstroomtemperatuur (CW5)
 5. Hoog rendement, en verhoogd rendement op warmwater!

De genoemde actie prijs is inclusief materialen (CV-ketel, expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie, vul- en aftapkraan, vulslang-set en overig aansluitmateriaal), inclusief montage en inclusief het geldende B.T.W. tarief.

De Atag E325EC heeft de volgende specificaties :

 • Instelbaar verwarmingsvermogen
 • Snel warmwater door comfortstand
 • Onderhoudsarme Roestvaststalen (RVS) wisselaar
 • Modulerende brander
 • Gaskeur HR107
 • Digitale temperaturen en waterdrukuitlezing
 • Open Therm interface
 • 15 jaar garantie op warmtewisselaar (bij onderhoudscontract na 2 jaar)
 • Optimale combinatie met Atag thermostaten
 • Hoogte toestel : 65 cm
 • Breedte toestel : 50 cm
 • Diepte toestel : 39,5 cm
 • Gewicht toestel : 40 Kg

Uw CV ketel laten vervangen door Installatiebedrijf Van der Pol BV :

Wat mag u van ons verwachten ?

 • De oude CV-ketel wordt door ons vakkundig gedemonteerd
 • De oude CV-ketel en overbodige materialen worden door ons afgevoerd
 • Verpakkingsmaterialen worden door ons afgevoerd
 • De nieuwe CV-ketel wordt door ons deugdelijk en ambachtelijk gemonteerd
 • De CV-installatie wordt voorzien van nieuwe beveiligingsapparatuur
 • De CV-ketel wordt aangesloten op de bestaande rookgasafvoer en thermostaat

In combinatie met een onderhoud en servicecontract kunnen wij u jaren onbezorgd verwarmingsplezier bieden en bent u ook direct verzekerd van hulp bij storingen, 24 uur per dag/7 dagen in de week.

Bent U nieuwsgierig geworden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om meer informatie aan te vragen...

 

Wij voeren onze werkzaamheden uit vanuit onze vestiging in Bolsward. Bolsward is gelegen in de gemeente Sudwest Fryslân, met daarin gelegen de volgende plaatsen ; Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Laaxum, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen Osingahuizen, Oudega(W), Parrega, Piaam, Pingjum, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns. Naastgelegen buurgemeente is Littenseradiel met de dorpen : Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels en Zurich. In al deze plaatsen voeren wij onze werkzaamheden uit.
Copyright (c) installatiebedrijf van der Pol BV 2015. All rights reserved.
Designed by joomlatd.com